Bestuur

Het bestuur van de personeelsvereniging Telecom Zwolle bestaat uit een dagelijks bestuur dat gevormd wordt door een driemanschap. Een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Dit dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een drietal andere bestuursleden die elk één of meerdere activiteiten onder zijn hoede heeft.
Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Mans Bos
Portefeuille:
Algemene zaken, Website.
Bereikbaarheid.
M: 06 12968986
E: voorzitter@pvtelecomzwolle.nl

Secretaris: Willem van der Linden
Portefeuille:
Zaalvoetbal, Coördinatie Sportkleding.
Bereikbaarheid.
T: 038 4539583
E: secretaris@pvtelecomzwolle.nl

 

Penningmeester: Geert Mol                          
Portefeuille:
Klootschieten.
Bereikbaarheid.
M: 06 12098923
g.mol007@hetnet.nl

 

BD Small_20160512 A (05)b

Adviseur Financiën: Gerrit Boeve
Portefeuille:
Ledenadministratie, Zwemmen.
Bereikbaarheid.
M: 06 22927158
E: penningmeester@pvtelecomzwolle.nl

BD Small_20160512 A (07)bAlgemeen bestuurslid: Joop Hetebry
Portefeuille:

Bereikbaarheid.
M: 06 11032905
E: jhetebry@xs4all.nl

BD Small_20160512 A (03)b

Algemeen bestuurslid: Edward Hullen
Portefeuille:
Inkoop ODIJ, Evenementen, wielerclub, Coördinatie Sportkleding.
M: 06 53475490
E:  e.hullen@outlook.com

 

Personeelsvoorzieningen (PVKPN)
Alle KPN-ers en oud KPN-ers kunnen met een wachtwoord inloggen op de landelijke site van Personeelsvoorzieningen KPN (PVKPN).
Actieve KPN-ers kunnen inloggen via Agora en/of via internet.
Oud KPN-ers kunnen via onderstaande internetsite inloggen:

www.pvkpn.org
Raadpleeg uw PVKPN blad
Gebruikersnaam: …………..: KPNers en allen die toegang hebben,
wachtwoord : ……………. idem

In de Nieuwsbrief van 4 januari van uw landelijke PVKPN  is  het wachtwoord voor 2018 te lezen.
Raadpleegt uw landelijke PVPKN Nieuwsbrief.