Websitebeheer

Websitebeheer PVTelecom Zwolle

1. Algemeen.
Het bestuur van de PV Telecom heeft een projectgroep opgericht met de opdracht een website te ontwikkelen en bouwen. Uit deze opdracht vloeit voort dat er duidelijke regels met betrekking tot het beheer moeten komen.
De website van de PV Telecom word ontworpen, gebouwd en  Websitebeheer onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de PV Telecom.

2. Structuur site.
De website is als volgt opgebouwd. Een homepage als toegang voor de gehele PV. Hierop staan volgende zaken:

Bestuurssamenstelling incl. mailadres en telefoonnummer
Doelstelling van de PV.
Inschrijfformulier/ledenadministratie
Teleplezier
Links naar de afdelingen
Eveneens zal een link naar de PVKPN worden opgenomen.Vanuit de homepage kan gekozen worden tussen de verschillende links naar de homepage van de diverse afdelingen.
Per afdeling zal een homepage ingericht worden waarop minimaal de volgende informatie is terug te vinden:
Bestuurssamenstelling inclusief mailadres en telefoonnummer.
Doelstelling
Activiteiten
Contributie
Per afdeling kan bepaald worden welke bijkomende informatie men ook op de website wil plaatsen. Tevens kunnen er links opgenomen worden naar de diverse sportbonden e.d.

3. Beheer site.
3.1 Beheer webmaster en contactpersonen.
Het bestuur van de PV Telecom wijst een beheerder en plaatsvervangend beheerder aan van de website. Deze personen moeten uit het bestuur van de PV komen.
Daarnaast word per afdeling een contactpersoon aangewezen. Deze contactpersoon word door het bestuur van de afdeling zelf aangewezen.
3.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden webmaster.
De beheerder is verantwoordelijk voor de informatie voorziening van de website en het een keer per maand uploaden van de nieuwe informatie. Het technisch beheer van de website zal uitbesteed worden aan de provider waarbij de website gehost word.
Ook is de beheerder verantwoordelijk voor de controle op de inhoud van de informatie die hem toegeleverd word voor plaatsing op de website. De beheerder krijgt de bevoegdheid om informatie welke niet voldoet aan de beheesregels niet te plaatsen. De plaatsvervangend beheerder heeft dezelfde verantwoordelijkheden en bevoegdheden als de beheerder.

3.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden contactpersonen.
De contactpersonen van de afdelingen verzamelen de informatie welke op de website geplaatst moet worden. Zij leveren de informatie aan in een van tevoren vastgesteld format.
Ook toetsen de contactpersonen de informatie aan de beheersregels. Zij zijn bevoegd informatie te weigeren welke niet aan de beheersregels voldoen.

info@pvtelecomzwolle.nl