Nieuwsbrief Gepensioneerdenvereniging KPN Regio Zwolle


Nieuwsbrief:  Augustus 2022

Beste mensen,

Is een personeelsvereniging nog van deze tijd? Vinden de actieve en gepensioneerde KPN’ers het nog leuk om met elkaar activiteiten te ondernemen? Ik kan het antwoord natuurlijk niet met zekerheid geven maar als we kijken naar het aantal verenigingen die in het land nog actief zijn dan worden dat er steeds minder.

Dat waren de eerste regels van de Nieuwsbrief in 2018.

Nu, 4 jaar later waarvan er twee volop met Coronaperikelen gevuld waren, hebben wij ons de vraag gesteld “geldt dit ook voor onze vereniging”. De vereniging van Gepensioneerden regio Zwolle en omgeving. Is onze vereniging nog levensvatbaar of wordt het tijd om te stoppen.

Dit laatste hebben we voorgelegd aan de contactpersonen die in mei bij elkaar geweest zijn in Hattem. Eigenlijk was iedereen (12 personen)  het hier met elkaar eens om per 1 januari 2023 onze vereniging op te heffen.  We zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan met deze beslissing maar de argumenten om te stoppen zijn er natuurlijk: de leeftijd van onze leden, gemiddeld rond de 80 jaar, het sterk teruglopende ledenaantal en ook de sluiting van Coelenhage hebben een rol gespeeld bij het nemen van dit besluit. De verantwoording om mensen van onze leeftijd nog “op reis” te sturen willen we niet meer nemen. Ongetwijfeld zijn er onder u mensen die zeggen waar heb je het eigenlijk over, we zijn nog zo fit als een hoentje! Gelukkig voor deze mensen en we hopen dat ze nog lang actief zullen/willen blijven.

Het opheffen van onze vereniging gaan we natuurlijk niet doen met een briefje! We willen een mooi en goed afsluitend feestje organiseren.

Dat gaan we doen op 5 oktober bij: Café Restaurant Zalen De Mol aan de Heinoseweg 32. Zwolle (Wijthmen)

Wij verwachten u daar om 11;00 uur voor de koffie met gebak. In de loop van de morgen/middag wordt er een koud en warm buffet geserveerd en praten we met zijn allen wat bij onder het genot van een lekker drankje. Rond 15:00 uur zwaaien wij u uit!

Alle leden zijn natuurlijk, met hun partner, van harte welkom maar ze moeten wel even aangeven of ze op deze laatste bijeenkomst van onze vereniging aanwezig zijn. Dit is natuurlijk voor de catering, zij willen graag weten voor hoeveel personen ze moeten “koken”.

Wij hopen dat er zo veel mogelijk mensen op woensdag 5 oktober naar Zwolle komen en ontmoeten u daar graag.

Namens het bestuur en de contactpersonen,

 Naam        ……………………………               Dieet …………………….

  Email          ……………………………………………..

Ik kom alleen / met partner *

* Doorhalen wat niet van toepassing is

U kunt zich opgeven door voor 1 oktober 2022 te mailen of te bellen met

Geert Mol   06 12098923    of    038-4539696

Of per Emailg.mol007@hetnet.nl

Bestuursleden
Naam Telefoonnummer E-mail adres Functie
Grip de J.W.F. 055-5425566 wimdegrip@kpnmail.nl Voorzitter
Rijksen C. 0313-420900 ceesrijksen@planet.nl Secretaris
Mol G. 038-4539696 g.mol007@hetnet.nl Penningmeester
Oostra H.L. 038-4652526 h.l.oostra@kpnmail.nl Data-base beheer
  

IBAN nr. NL93 INGB 0003280438 tnv KPN ver v Gepensioneerden regio Zwolle. 

Leden mutaties 

Terug