Inkoopvereniging ODIJ

Alle leden die aangesloten zijn bij de Inkoopvereniging Over de IJssel kunnen hier via hun toegangscode inloggen op de site van ODIJ.

Uw toegangscode staat onder in de blauwe balk van uw ledenpasje http://www.odij.nl
e-mail adres: admin@odij

Binnen PV Telecom bestaan er verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten is de inkoopvereniging Over de IJssel. Deze vereniging maakt zelf geen onderdeel uit van de PV.

Wat is het?
De inkoopvereniging is een organisatie, die door het grote aantal leden, korting kan bedingen bij de aangesloten leveranciers. Inkoopvereniging Over de IJssel heeft inmiddels meer als 10.000 leden. De aangesloten leveranciers bevinden zich in het gebied in en (ruim) rondom Zwolle. De voordelen variëren van enkele procenten tot aanzienlijke kortingen.

Na aanmelding bij de inkoopvereniging ontvangt de deelnemer een pasje, met daarop de inlogcode voor de site van Over de IJssel. Op de site staat de laatste stand aan aangesloten leveranciers, met daarbij de kortingen die bedongen zijn door Over de IJssel.
De inkoopvereniging gaat net zoals PV Telecom over op het zo veel als mogelijk digitaal benaderen van de leden.

Wat kost het?
Basiscontributie PV Telecom bedraagt 2,15 euro per maand. Daarnaast bedraagt de maandcontributie voor de activiteit 0,20 euro.
Contributie voor inkoopvereniging Over de IJssel is een jaarlijkse machtiging van 7 euro.

Hoe word ik lid?
Via het aanmeldformulier (verkrijgbaar op de site) komt de aanvraag terecht bij het aanspreekpunt binnen het bestuur. Deze controleert de aanvraag op volledigheid en verzorgt het verdere verloop van de aanmelding.
Nadat de aanmelding is afgewerkt ontvangt de deelnemer van Over de IJssel een pasje en een leveranciersregister.

Voor inlichtingen neem contact op met het aanspreekpunt binnen het bestuur (liefst via mail).
E.A.T.Hullen e-mail: e.hullen@outlook.com

 

Edward Hullen
Edward Hullen