Klootschieten EZKV

EERSTE ZWOLSE KLOOTSCHIETVERENIGING

E.Z.K.V. Telecom Zwolle is opgericht per 1-9-1980 en ondergebracht bij de PV Telecom Zwolle.

Onderkomen : bovenzaal van het multifunctionele clubhuis van de
voetbalvereniging H.T.C. aan de Brinkhoekweg  Zwolle.

Parcours : Brinkhoekweg, Agnietenbergweg, Nemelerbergweg
de lengte van het parcours is ongeveer 4.5 kilometer.

Wanneer : iedere zondagmorgen, het gehele jaar door.
Tijd : inschrijven tussen 9.30 en 9.45 uur
Kosten : € 1,75 inclusief koffie

Men hoeft geen lid te zijn om mee te mogen klootschieten, maar wel ouder zijn dan 14 jaar of onder begeleiding 12 jaar, dit i.v.m. aansprakelijkheid.

Info klootschieten
Wat is klootschieten.
Begrip: kloot = bal, bol, kogel
Schieten: snelheid waarmee gegooid of geschoten wordt Klootschieten is het onderhands schieten van een kloot in voorwaartse richting, over een van tevoren afgesproken parcours.

Info reglement
Een kloot is een ronde, van hout of niet verende kunststof gedraaide bal, doorboord en gevuld met lood.
Zo’n kloot hoeft in Nederland maar aan één eis te voldoen; nl. de minimum doorsnede.
Mag niet kleiner zijn dan 50 mm. Gewicht en grootte zijn vrij. Afhankelijk van het gebruikte materiaal en de grootte van de geboorde gaten, weegt hij tussen de 300 en 800 gram.
Er zijn drie vormen van klootschieten n.l. veld-schieten,  baan-schieten en ronde of straat-schieten.
Het ronde- of straat-schieten wordt veel beoefend in de Achterhoek en Drenthe en de rest van Nederland, veld- en baan-schieten veelal in Twente.

De gang van zaken is als volgt;
– Er wordt een parcours gekozen met een lengte van ongeveer 4 à 5 kilometer. De deelnemen-de teams kunnen uit drie à vier personen bestaan. Het is de bedoeling dat twee teams, A en B, tegen elkaar spelen en het parcours in een zo’n klein mogelijk aantal schoten afleggen.
– De namen van de schutters van beide teams worden op een scorelijstje genoteerd. De nummers één van elk team, die ook de schrijvers zijn, blijven bij de startstreep. De andere teamleden gaan naar voren en verspreiden zich zodanig, dat ze de kloot kunnen lokaliseren wanneer deze in de berm verdwijnt.
– Het klootschieten dient onderhands te gebeuren.
– De eerste schutter van team A schiet de kloot, onderhands met gestrekte arm, weg en komt op 50 meter. Nu dient de schutter van team B het schot te overtreffen. Lukt hem dat, dan is de tweede schutter van team A aan de beurt. Mislukt de poging, dan is de tweede schutter van team B aan de beurt. De achterliggende kloot moet altijd het eerst geschoten worden.
Zo gaat het om en om het gehele parcours lang.
Het is mogelijk dat een goed schot pas door twee of drie schoten van de tegenpartij wordt overtroffen. De winnaar van de wedstrijd is die partij, die na het afleggen van het parcours de kleinste score op het scorelijstje heeft.

Historie
Reeds in 1390 werd in de Haarlemmerhout in opdracht van Graaf Albrecht van Beieren een klootschietbaan aangelegd. Men mag aannemen dat het klootschieten dan al jaren bekend is.Zeker is dat het klootschieten rond 1500 zeer populair was. Vele gezegden en uitdrukkingen in onze taal duiden hierop.
Hoe bekend het spelletje in die tijd was, blijkt uit een verslag van Jacob van Heemskerck en Willem Barentsz die in 1597 op Nova Zembla moesten overwinteren.
‘’ Den 13 January was het klaer ende stil weder , ende sy konden doen mercken dat het ligt den dag begon te meerderen , want sy liepen uyt ende schooten de cloot die sy voorheen niet hadden sien loopen’’!
Diverse dichters schreven over het klootschieten o.a. Joost van den Vondel en Brederode.
Zo is een gedicht aangepast en op de melodie van
“ An der Nordseeküste” verheven tot clublied van de E.Z.K.V.

Vooruit mijn klootje
Hoort vrienden daarbuiten de Noord-Ooster fluit,
Wij klootschieters trekken er weer op uit.
Een klootschietersborst deert regen noch kou,
Er is niets, wat ons daarvan weerhouden zou.

refrein
Nu vooruit mijn klootje, vooruit mijn bal,
En ik geef u een stootje dat tellen zal.
Nu vooruit mijn klootje, vooruit mijn bal,
En ik geef u een stootje dat tellen zal.

Die sport jaagt het bloed door de aderen warm,
Het staalt ook de spieren van je hele arm.
Met krachtige aanloop en met vaste hand,
Zo schiet ik de kloot over straat en het land.

refrein
En iedere wedstrijd zijn we er weer bij,
En staan met prijzen vooraan in de rij.
Al zit het soms tegen verloren de strijd,
Dan telt ons plezier en geen narigheid

Zo rond 1650 werd het klootschieten in een aantal steden in ons land verboden.
In de steden Amsterdam en Leiden werd het verboden, omdat het een gevaar voor kinderen en kerkgangers zou zijn. Ook werden er vernielingen aangericht. Men haalde ronde keien uit de stadswallen en van kerkhoven. In Hoorn werd het schieten verboden nabij kerk en kerkhoven, omdat het de godsdienstplechtigheden verstoorde. Enkhuizen stelde een boete in op het “colven , clootschieten of ander wansturigheyd ,’t sy ook met stenen te werpen op ’t kekhof op verbeurte van 30 stuyvers” .
Zo verdween langzaam het klootschieten uit het westen van ons land. In Twente sluimerde het voort. Buurtschappen en dorpen daagden elkaar uit. Dat gebeurde door een Kloot, een uitdagingskloot, in een lerenzakje met een briefje erin, op te hangen bij de haard van de beste schutter uit het te uit te dagen dorp of buurtschap. Later gebeurde dat bij het plaatselijke café. Op het briefje stond de datum, tijd, plaats, aantal schutters, het aantal schoten en de hoogte ven de geldprijs.
De uitdaging werd aanvaard als de gedaagde de kloot aannam.
Dat het niet altijd vredig verliep blijkt uit het volgende; in 1747 werd een legendarische wedstrijd verschoten tussen Oldenzaal en Ootmarsum. De verliezer moest 80 dukaten betalen. Uitdager Oldenzaal, overtuigd van hun onoverwinnelijkheid, had geen dukaten meegenomen. Toen ze tegen alle verwachting in toch verloren, konden ze dus niet betalen en het speelveld veranderde in een slagveld.
Het vaandel van Oldenzaal werd veroverd en als oorlogstrofee naar Ootmarsum gebracht, waar hij een plaatsje kreeg in het stadhuis.
In 1930 gaf de Ootmarsumse burgermeester, niet op de hoogte van de klootschiet gevoeligheden, het vaandel in bruikleen aan een museum in Enschede. Het verhaal gaat dat daarop een enorme onrust ontstond onder de dorpelingen, welke pas verstomde toen het vaandel weer terug was op zijn plek, in de hal naast de kamer van de burgermeester.

Huidige schieten,
De klootschietsport is groeiende. Verenigingen gingen samenwerken en formeerden zich tot afdelingen, wat uiteindelijk leidde tot een landelijke organisatie de Nederlandse Klootschieters Bond. Deze is aangesloten bij de Nederlandse Sportfederatie.
Buiten Nederland zijn in Noord Duitsland en Ierland ook klootschietbonden. Deze bonden zijn verenigd in de IBA, de Internationale Bowl-playing Association.
De IBA verzorgt om de vier jaar de Europese Kampioenschappen Klootschieten.
Door toeval en later naspeuringen blijkt dat in veel meer landen het klootschieten of iets dat er veel op lijkt te worden beoefend.

Diversen
De klootschietvereniging E.Z.K.V. doet ook aan begeleiding van groepen, zoals buurtverenigingen, personeelsverenigingen enz.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Jaap Duim telefoon 038-4216105.